[Skip to content]
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Приобщаващо обучение на хора с интелектуални затруднения за педагози в Европа (ИТИДЕ)


Приобщаващо обучение на хора с интелектуални затруднения за педагози в Европа (ИТИДЕ)

Проектът е 3 годишно (2014-17) стратегическо партньорство ,на стойност 400 000€ включващо организации от 5 страни.

ITIDE Партньорите са:

 • Университет Leeds Beckett (водеща организация)
 • Национална асоциация за специални образователни потребности  (НАСОП), неправителствена организация базирана в Англия
 • ICEP Европа – МСП от Република Ирландия 
 • Университета Limerick, Република Ирландия
 • Университет Complutense,Мадрид,  Испания
 • Университет Anadolu ,в Ескисехир, Турция 
 • Асоциация „Мария Кюри“ неправителствена нестопанска организация базирана в Пловдив, България
 • Др. Претис - SINN, МСП от  Грац, Австрия 

Общи цели на проекта

Из цяла Европа обучаемите със специални образователни потребности/ интелектуални затруднения все още не са приобщени в образованието на всички нива спрямо техния потенциал. 

Проектът ITIDE има за цел да отговори на този дефицит чрез предоставяне на невероятен обучителен материал за хора със СОП базиран на практиката чрез напълно  свободен достъп. Да разпространи  достъпно, акредитирано, професионално знание до тези групи в ЕС и извън него. По този начин очакваме да допринесем прогреса към целта на Европа 2020   за намаляване на неграмотните или напускащите училище преждевременно.

Конкретни цели на проекта

 • материали (www.complexneeds.org.uk) според ECVET принципите и приобщаващо образование в ЕС/партньорските страни и СОП професионални компетенции. 
 • Да се създадат 6 паралелни версии на обучителните материали на различните езици на партньорите: немски, български, английски, ирландски (английски), испански и турски.
 • Да се осигури акредитация за всяка версия на обучителните материали чрез училищно, професионално или висше образование. 
 • Да осигури насоки за педагозите и крайните ползватели как да използват обучителните материали като източник на знание.
 • Да разпространи и адаптира обучителните материали в страните на партньорите и из целия ЕС.

За повече информация

МАРИЯ ГОРАНОВА. СНЦ 
info@marie-curie-bg.org
Erasmus logo

Мария Горанова. СНЦ

info@marie-curie-bg.org
German flag
Turkish flag
Spanish flag
Great Britain and Ireland
Back to Top Button
Back to Top Button