[Skip to content]
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Avrupa’da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi


Bu proje, 5 ülkeden değişik kurumların partnerliğini içeren 400.000 Euro bütçesi ile 3 yıllık (2014-2017) bir projedir.

Proje partnerleri aşağıdaki gibidir:

ITIDE
 • Leeds Beckett Üniversitesi (Proje lideri)
 • Özel Eğitime Gereksinimi Olan Bireyler Ulusal Derneği (NASEN)-İngiltere’de bir Sivil Toplum Kuruluşu
 • ICEP Europe-İrlanda
 • Limerick Üniversitesi-İrlanda
 • Madrid Complutense Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, Türkiye
 • Marie Curie Derneği-Plovdiv, Bulgaristan’da Sivil Toplum Kuruluşu
 • SINN-Graz, Avusturya

Projenin Hedefleri

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda özel gereksinimli olan/zihinsel yetersizliği olan öğrenciler günümüzde bile potansiyelleri ölçüsünde eğitimin hemen hemen her kademesinde yeterli düzeyde bütünleştirme sürecinde yer almamaktadırlar. Bu proje özel gereksinimli öğrencilerin (özellikle zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin) bütünleştirilmesinde, öğretmenlere yönelik ve uygulamaya dönük, ücretsiz erişimi olan, pratik ve eğitsel materyallerin mesleki eğitim çerçevesinde erişilebilir ve geçerli materyaller olmasına yöneliktir. Bu amaçla, proje Avrupa 2020 hedeflerinden biri olan “okuldan erken ayrılma/okulu erken bırakma”ya yönelik bir çabayı desteklemektedir.

Projenin Amaçları

 • ECVET prensiplerine uygun olarak ve AB/Partner ülkedeki kaynaştırmayı ve özel eğitimdeki eğitimcilerin yeterliklerini destekleyici halihazırda var olan özel eğitimde eğitsel materyallerin  (www.complexneeds.org.uk) yer alacağı bir web sitesi geliştirmek.
 • Özel eğitimde eğitsel materyallerin proje partnerleri tarafından 6 farklı dile çevrilerek paralel versiyonlarını üretmek. Çevrilecek diller: Almanca, Bulgarca, İngilizce, İrlandaca (İngilizce), İspanyolca ve Türkçe.
 • Her dildeki/versiyondaki eğitsel materyalleri proje partneri olan yüksek öğretim kurumları tarafından geçerliğini sağlamak.
 • Öğrenme kaynakları olarak bu eğitsel materyalleri kullanacak olan öğretmenlere rehberlik sağlamak.
 • Proje sürecinde çevrilen ve uyarlanan eğitsel materyallerin projeye dahil olan proje partner ülkelerde ve diğer AB ülkelerinde yayılmasını sağlamak

Daha fazla bilgi için

Prof. Dr İbrahim H. Diken
ihdiken@anadolu.edu.tr

Erasmus logo

Prof. Dr İbrahim H. Diken

ihdiken@anadolu.edu.tr
German flag
Spanish flag
Bulgarian flag
Great Britain and Ireland
Back to Top Button
Back to Top Button